Brørup Skyttekreds

Udlejningspriser.
Pr. gang/stk.

Lokale incl. borde, stole og køkken m.m.(Tirslund)...800,- kr.
Store borde..ud af huset 180 x80........................40,- kr.
Små borde....ud af huset 120 x 80.......................30,- kr.
Stole.............ud af huset........................................7,- kr.


Alt vedrørende udlejning
Så henvend dig til Ejgil tlf. 22 61 62 41,
Mail: 06-121.broerup@stofanet.dk